måndag, maj 26, 2008

Hey kids - starta webbyrå!

DUMA genomför - som vanligt - ett antal upphandlingar av webbrelaterade tjänster just nu, och det är - återigen - tydligt hur låg kompetensen är hos webbyråerna avseende egentligen allt annat än designbiten. Copy, analys, metodik, projektledning, strategi, usability, etc. etc. - det är en oroväckande låg nivå jämfört med motsvarande företag i t.ex. Storbritannien, Frankrike och USA. Det verkar som man här har halkat efter totalt. 

DUMA har stora problem att hjälpa våra kunder att identifiera en något så när välfylld shortlist på lämpliga byråer, och när man som oberoende analytiker såväl kvantitativt som kvalitativt granskar webbnärvaron som byråerna skapat så är det inga upplyftande resultat. Det här är inget vi bara sitter och tycker - våra och andras analyser är tydliga på den här punkten, och ingen skulle vara gladare än vi om det kryllade av byråer som vi med varm hand kunde lämna över våra kunder till när våra mer strategiska uppdrag var till ända.

Detta har naturligtvis sina förklaringar. 

  1. Webbbyråerna är i grunden ofta reklambyråer och/eller grundade av reklamfolk. De har tillbringat stora delar av sitt liv med att arbeta med traditionella medier, och har inte brytt sig om/orkat/förstått att/etc. ändra sättet att arbeta när det kommer till webbmediet. Tips: När byrån presenterar hur er framtida webb skall se ut med hjälp av pannåer, så vet du att du hamnat i denna kategori...
  2. Utbildningsnivån - det finns ingen högskole/universitetsutbildning som på ett vettigt sätt utbildar kring webben. Det gör det på andra ställen i världen.
  3. Vi är ett designälskande folk. Vi sätter inte sällan design före resultat, där man ser designen som ett självändamål. Eftersom webben är så lätt att mäta på, så kan man lätt påvisa vad som ger resultat, och det är inte verkshöjden på webbdesignen som ger dessa - varken för varumärke eller mer direktekonomiska parametrar. Trots detta väldokumenterade faktum kämpar AD-kåren med näbbar och klor för att hävda att det viktiga i ett webbprojekt är att fundera kring färgskalor och tematik i bildvalet. Klart dom gör, vad skulle de annars jobba med, och hur kul är det med en workshop kring struktur och metadata?
  4. Kunderna är vana att köpa reklam, media, informationstjänster, osv på samma sätt de gjort det i urminnes tider. Varför försöka lära kunden något nytt? Varför säga emot när kundens brief är att "ta fram en fräsch, luftig webbplats med ett skönt tilltal baserat på vår grafiska profil" (saxat ur verkligheten). 
  5. Internet är ett tekniktungt medie. Kunskapen om teknikens möjligheter och begränsningar avgör på ett helt annat sätt än i andra medier hur bra en aktör är på att skapa en värdeskapande webbnärvaro. Förstår man inte tekniken, så kan man inte till fullo använda mediets potential. Tyvärr.

Så - starta webbyrå! Ring sen DUMA (08-54548866), och be att få bli uppringd kring detta. För vi behöver er, och vi har uppdrag som väntar.

Etiketter: ,