DUMA och Mattias har hjälpt hundratals organisationer med deras digitala kommunikation i Sverige såväl som i Europa och USA. Den senaste åren har han parallellt med DUMA haft ett starkt engagemang i flyktingfrågor och den digitala, demokratiskt relaterade, kopplingen mellan nya medier och vår tids utmaningar.

Mattias Beijmo grundade DUMA för att hjälpa organisationer att basera strategier och taktiska beslut kring digitala kanaler på analys och fakta istället för tycke och smak. Året var 1999, och få – om ens någon – funderade i dessa banor. Mattias och DUMAs arbete har fokuserats helt och hållet på denna analytiska, utvärderande och kvalitetssäkrande verksamhet, vilket skapar en oslagbar erfarenhetsbank att plocka ur i framtida uppdrag.

DUMAs arbete och roll som oberoende från byråer, programvaruföretag och utvecklare har gjort det möjligt för Mattias att vara uppriktigt och tydlig i de otal föreläsningar han håller varje år. Han håller sedan några år tillbaka en Masterclass i strategisk Web Management, samt lär sedan 20 år tillbaka företag och organisationer hur de själva kan bli bättre på att arbeta med digitala kanaler.