Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara
DUMA arbetar med nästan alla delar i vår egen metod. Men vi utför inte den del som är central hos andra webbyråer – vi låter alltid andra ta hand om utvecklingsprocessen.

För oss har det alltid varit viktigt att betona vårt oberoende. Vi vill stå fria från alla leverantörer och därigenom kunna ge dig ett pålitligt stöd och lotsa ditt projekt på bästa sätt.

Vi skriver ingen kod själva, vi programmerar ingenting och vi gör ingen färdig form. Däremot har vi järnkoll på vilka som gör det bäst. Det kan vara olika personer för olika projekt, men vi känner till vilka de är. Och anlitar alltid bara de främsta.

Genom vår oberoende ställning har vi fått ett oslagbart nätverk av referenscase, best practices med mera och vi kan ofta koppla ihop dig och din utmaning med andra personer och organisationer som gått igenom samma process som du står inför just nu.

DUMA har arbetat med webbanalys sedan 1999 och utvecklingsprocessen är en viktig del av vår metod för att utveckla webbplatser och intranät.