Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara
Vi tar fram taktiska dokument som en del av ett utvecklingsprojekt för en webbplats eller ett intranät.

Ett taktiskt dokument beskriver vad som ska och inte ska göras, kopplat till din webbplats eller ditt intranät. Det är en manual för ditt praktiska arbete.

Ett taktiskt dokument kan vara:

  • Policy
  • Handlingsplan
  • Projektplan
  • Redaktionell manual
DUMA har arbetat med webbanalys sedan 1999 och taktiska dokument är en viktig del av vår metod för att utveckla webbplatser och intranät. Vi genomför också utbildningar i hur du tar fram och skriver taktiska dokument.