Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara
Vi inleder alla utvecklingsprojekt med en analys och en prototyp. När vi analyserat besökarnas behov och prototypen visat att vi är på rätt väg, då är det dags att ta fram en strategi.

Ord som digital strategi och webbstrategi låter kanske fluffigt, men strategin är ett väldigt konkret verktyg för både utvecklingsprojektet och den fortsatta förvaltningen.

Med en strategi i handen kan du gå tillbaks och visa hur din organisation ska arbeta med digitala kanaler. Eftersom olika kanaler har olika möjligheter och begränsningar, så ska strategin beskriva hur du hanterar ditt innehåll i respektive kanal. Och strategin ska påminna dig, kollegorna och ledningen om att det finns goda, vetenskapliga grunder för att ni arbetar som ni gör.

En strategi ska inte bara visa vad du ska göra, den ska också avgränsa vad du inte ska göra. En strategi för webbplatsen eller intranätet handlar om hur arbetet ska organiseras. Vem bestämmer över webben? Hur arbetar redaktionen? Vilket material ska publiceras, när?

Strategin gäller idag och under överskådlig tid.

En webbstrategi ger styrka åt vettiga beslut. Den är bra att hålla sig till när många röster höjs för att just deras områden ”måste lyftas på förstasidan”.

Strategin är den viktigaste delen i ett webb- eller intranätsprojekt.

DUMA har arbetat med webbstrategi sedan 1999 och strategi är en viktig del av vår metod för att utveckla webbplatser och intranät. Vi genomför också utbildningar i webbstrategi.