Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara
När vi har analyserat målgrupperna och deras behov, så gör vi en skiss för hur den färdiga webbplatsen, intranätet eller e-tjänsten kan se ut.

Grunden är naturligtvis de fakta vi fått fram i analysen. I det här läget arbetar vi inte med fullt utvecklad grafisk form, utan ganska enkla modeller som främst visar funktioner.

När vi har prototypen färdig, så testar vi den på människor som är – eller skulle kunna vara – representanter för dina målgrupper. Det är viktigt att det är rätt personer som ger sin syn på saken, eftersom vi människor är olika och vi agerar på olika sätt beroende på i vilken situation vi är.

Prototypen har en viktig roll – med den kan vi tillsammans förankra utvecklingsprojektet internt i organisationen. Beslutsfattare och andra intressenter har oftast mycket lättare att förstå och inse den nytta som ditt förslag kommer att skapa om de ser gränssnitt och koncept i prototypform. Ett Worddokument är mycket sämre på att tydliggöra den förändring du menar bör ske, och förbättringspotentialen förändringen har.

Prototypen ska ge projektet en fingervisning om vi är på rätt väg eller inte. Visar det sig i användartester att prototypen inte fungerar som vi har tänkt oss, så tar vi processen tillbaks ett steg och gör en fördjupad analys.

En prototyp som visar om interaktionsdesignen fungerar är till för att undvika dyra fallgropar senare i projektet. Det är mycket bättre och effektivare att hitta brister i början än i slutet av en process.

DUMA har arbetat med webbstrategi sedan 1999 och prototyper är en viktig del av vår metod för att utveckla webbplatser och intranät. Vi genomför också utbildningar i hur man arbetar med prototyper.