Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara
Vilka delar behövs i projektet? Vem ska utveckla tekniken? Hur ska vi stämma av arbetet? Genomtänkt planering lönar sig i längden.

DUMA har erfarenhet från mer än hundra utvecklingsprojekt för webbplatser och intranät. Vi vet att det vi lägger ned på planering tjänas in senare i processen. Utgifterna hålls nere och projektet kan komma i mål på utsatt tid.

Enkelt uttryck: Webbyråns projektledare behöver jobba mindre om vi står för planeringen i förväg.

Vi är strategisk och teknisk partner i projektet. Inom ramen för planeringen, så hjälper vi också till med bland annat

  • Projektledning
  • Projektkoordinator
  • Projektstöd
  • Beställarstöd

DUMA har arbetat med webbanalys sedan 1999 och planering är en viktig del av vår metod för att utveckla webbplatser och intranät. Vi genomför också utbildningar i planering.