Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara

Vår metod tar avstamp i en analys, där vi tittar på hur situationen ser ut idag och vad dina målgrupper har för förväntningar på den tjänst som du erbjuder. Utifrån det vi får fram i analysen gör vi en prototyp, en enkel modell som visar hur tjänsten är tänkt att fungera. Prototypen är viktig för att få reda på om vi är på rätt väg. Den hjälper också till att förankra processen internt i din organisation – en testad prototyp ger oss fakta om hur det verkligen är.

Efter förberedelsen tar vi fram en strategi. Det är ett viktigt dokument, som både styr projektet och för lång tid ska ge riktlinjer för hur din tjänst ska fungera och hur arbetet ska organiseras.

Med strategin i hand är det dags att gå till handling. Beroende på hur omfattande projektet är kan det innebära att vi arbetar med upphandling, utbildning, kravhantering och planering. Eller delar av detta.

I DUMAs metod är det först när vi kommit så här långt, till utvecklingsprocessen, som det är dags att börja programmera, skriva kod och ta fram det grafiska gränssnittet. Väl förberedd utveckling – som bygger på bevis – sparar pengar och ger mätbar effekt.

Den avslutande delen i metoden är kvalitetssäkring och att ta fram taktiska dokument, som säkrar att din webbplats, ditt intranät eller din e-tjänst kommer att fortsätta att vara framgångsrik. I praktiken och inte bara i teorin.

Låter det här krångligt? Kontakta oss, så reder vi ut begreppen.

Analys Prototyp Strategi Upphandling Utbildning Kravhantering Planering Utvecklingsprocess Kvalitetssäkring Taktiska dokument