Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara
När programmerare och formgivare har lämnat ifrån sig en ny webbplats eller ett nytt intranät, då är det dags att kvalitetssäkra processen. Blev det som vi hade tänk? Fick vi det vi hade beställt? Fungerar alla delar?

Ingen granskar så bra som den som inte varit inblandad i utvecklingsprocessen. Det är också en viktig del av vårt oberoende som byrå – eftersom vi inte själva gör webbplatser och intranät, så har vi en unik roll som erfarna kvalitetssäkrare.

Om vi hittar fel i leveransen, så begär vi självklart korrigeringar av leverantören. Men en granskning kan också leda till att man vill utveckla saker som kommit fram under processen. Det kan bli startskottet till en fortsatt utveckling av webbplatsen eller intranätet.

Vi säkrar kvalitet mot tre grunder: Strategi, Kravbild och Avtal. På så sätt säkrar vi inte bara att leverantören faktiskt levererar enligt överenskommelse, utan att de medel som spenderas faktiskt spenderas för att strategins mål ska realiseras.

Under utvecklingsprocess och kvalitetssäkring brukar vi ta fram en rad taktiska dokument. Det kan vara olika policyer och planer som beskriver hur det praktiska arbetet ska fortsätta efter att resultatet har sjösatts.

DUMA har arbetat med webbanalys sedan 1999 och kvalitetssäkring är en viktig del av vår metod för att utveckla webbplatser och intranät. Vi genomför också utbildningar i kvalitetssäkring.