Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara
När vi analyserat dina målgrupper, tagit fram och testat en prototyp och bestämt hur vår strategi ska se ut – då är det dags att formulera hur själva utvecklingen ska genomföras. Vem ska göra vad, hur och när?

Den del av ett projekt då programmerare skriver kod, designerna formger och skribenter skriver innehåll kallar vi för utvecklingsprocesen. Eftersom DUMA är en oberoende byrå, så är det viktigt för oss att inte själva genomföra den här delen.

Vi skapar de kravunderlag som krävs för att upphandla såväl teknik som tjänster för att dina målsättningar skall kunna realiseras. Kravhanteringen handlar till stor del om att översätta upptäckter, åtgärder och målsättningar till krav och specifikationer mot vilka man kan upphandla och kvalitetssäkra aktiviteterna i ett utvecklingsprojekt.

Den här – unika – oberoende ställningen har gjort att vi är väldigt vakna för alla delar i vår bransch. Vi vet vilket publiceringsverktyg som passar i vilken situation och vi har koll på alla statistikprogram och analysverktyg. Vi vet vilka webbyråer och programmerare som är bäst i landet – på olika områden. Vi kan hitta rätt personer och genomföra upphandling exakt efter behoven i ditt projekt.

Vi är stolta över att i verklig mening kunna leverera skräddarsydda webb- och intranätsprojekt.

DUMA har arbetat med webbanalys sedan 1999 och kravhantering är en viktig del av vår metod för att utveckla webbplatser och intranät. Vi genomför också utbildningar i kravhantering.