Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara

Med webbanalys tittar vi på förutsättningarna för att din webbplats eller ditt intranät ska bli framgångsrikt.

När du har bestämt dig för att utveckla din webbplats eller ditt intranät, så behöver du veta vad du ska utveckla. Många gör misstaget att bara flytta runt innehåll och piffa upp formen, men att förbättra något på riktigt handlar om att ta reda på hur dina besökare beter sig.

  • Hur söker människor för att hitta din webbplats?
  • Vad vill dina medarbetare veta när de är på intranätet?
  • Vad gör besökarna när de är hos dig? Finns det något som de verkar vilja göra, men som inte tycks fungera?

Att analysera dina användare är egentligen inget hokus pokus. På DUMA använder vi etablerade metoder för att studera och undersöka användare på en webbplats eller ett intranät.

Analysen behöver inte bara handla om det människor ser och använder på en skärm. Vi kan också studera hur människors relation till företaget ser ut.

Att ta fram ett underlag som berättar den osminkade sanningen om dina målgrupper är viktigt av flera skäl: Om du vet hur det ser ut, så ger det dig argument i den egna organisationen.

När vi har gjort analysen, så tar vi med den som underlag för en prototyp. Prototypen är en skiss på en webbplats, ett intranät eller en e-tjänst. Vi testar skissen med ”vanliga människor” och ser om det fungerar eller inte. Om vi får bakslag med prototypen kan vi behöva gå tillbaks och göra en fördjupad analys.

DUMA har arbetat med webbanalys sedan 1999 och analys är en viktig del av vår metod för att utveckla webbplatser och intranät. Vi genomför också utbildningar i analys.