Modell över DUMAs metod, rubrikerna är klickbara

 

Vi har slutat vara blygsamma. Åtminstone när det gäller frågan om hur man ska utveckla webbplatser, intranät och e-tjänster. Efter mer än hundra lyckade projekt säger vi helt enkelt: Det är så här man ska göra. DUMAs metod fungerar.

Klicka på rubrikerna i modellen ovan, så beskrivs de olika delarna i metoden. Du kan också läsa mer om DUMAs metod.